วิธีการสั่งซื้อสินค้า

1. เข้าเว็บ Kunnamarket.com

2. เลือกสินค้า

เลือกสินค้าที่คุณชอบลงรถเข็น โดยการกดปุ่ม “ADD TO CART” ซึ่งปุ่มนี้จะปรากฎขึ้นบนรูปภาพ ก็ต่อเมื่อคุณเอาเม้าไปวางไว้ภาพสินค้า

เมื่อคุณกดเพิ่มสินค้าลงในรถเข็นแล้วจะมีป๊อบอัพขึ้นมาบอกว่า “...สินค้า...ถูกเพิ่มลงในรถเข็นของคุณแล้ว” และจะมีปุ่มให้คุณเลือก 2 ปุ่ม คือ “NOT NOW” หมายถึง ต้องการซื้อสินค้าต่อ “VIEW CART & CHECKOUT” หมายถึง ต้องการไปหน้ารถเข็นสินค้าเพื่อดูรายการสินค้าที่คุณเลือกไว้ทั้งหมด หรือ เข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

เมื่อคุณเข้ามายังหน้ารถเข็นแล้วหน้านี้จะแสดงรายการสินค้าทั้งหมดที่เพิ่มเข้ามาในรถเข็น ในขั้นตอนต่อไป

3. โอนค่าสินค้าตามยอดหน้าเว็บ

ในส่วนหน้านี้จะแสดงรายการสินค้าที่ถูกเพิ่มเข้ามายังรถเข็นทั้งหมด เมื่อตรวจสอบรยละเอียดสินค้าแล้วให้กดปุ่ม “ชำระค่าสินค้า”

เมื่อคุณกดปุ่ม “ชำระค่าสินค้า” และให้คุณกรอกรายละเอียดตามขั้นตอนชำระงินให้ครบถ้วน แล้วกดปุ่ม "ชำระเงิน"

4. แนบหลักฐานการจ่ายเงินมาที่ E-mail : mk.kunna@gmail.com

5. เรายืนยันการจัดส่งในวันทำการถัดไป

6. จัดส่งสินค้าภายในประเทศ

7. สินค้าจัดส่งถึงมือคุณ